Lịch khởi hành

Du lịch khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh

Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ Năm
15
Tháng 2 - 2018
Chủ Nhật
18
Tháng 2 - 2018
4N3Đ 16.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
2
Thứ Sáu
16
Tháng 2 - 2018
Thứ Hai
19
Tháng 2 - 2018
4N3Đ 16.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
3
Thứ Sáu
16
Tháng 2 - 2018
Thứ Ba
20
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 18.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
4
Thứ Bảy
17
Tháng 2 - 2018
Thứ Tư
21
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 18.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
5

BANGKOK - PATAYA

Mã lịch tour:0

Thứ Bảy
17
Tháng 2 - 2018
Thứ Tư
21
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
6
Thứ Bảy
17
Tháng 2 - 2018
Thứ Tư
21
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
7
Thứ Bảy
17
Tháng 2 - 2018
Thứ Ba
20
Tháng 2 - 2018
4N3Đ 19.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
8
Chủ Nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ Năm
22
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 18.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
9
Chủ Nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ Năm
22
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 23.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
10
Chủ Nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ Năm
22
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
11

BANGKOK - PATAYA

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ Năm
22
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
12
Thứ Hai
19
Tháng 2 - 2018
Thứ Sáu
23
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 23.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
13
Thứ Năm
22
Tháng 2 - 2018
Chủ Nhật
25
Tháng 2 - 2018
4N3Đ 14.690.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
14
Thứ Bảy
24
Tháng 2 - 2018
Thứ Tư
28
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 13.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ Tư
07
Tháng 3 - 2018
Chủ Nhật
11
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
2
Thứ Sáu
09
Tháng 3 - 2018
Thứ Ba
13
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
3
Thứ Tư
14
Tháng 3 - 2018
Chủ Nhật
18
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
4
Thứ Sáu
16
Tháng 3 - 2018
Thứ Ba
20
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
5
Thứ Tư
21
Tháng 3 - 2018
Chủ Nhật
25
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
6
Thứ Sáu
23
Tháng 3 - 2018
Thứ Ba
27
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour