Lịch khởi hành

Du lịch khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh

Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ Tư
01
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
2
Thứ Tư
01
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
3
Thứ Tư
01
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
4
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
5
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
6
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
7
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
8
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
9
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
10
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
11
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
3N3Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
12
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
13

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
14
Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
15

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
16
Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
17
Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
18
Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
19
Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
2N2Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
20
Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
21

Đảo Ngọc Đài Loan

Mã lịch tour:HPDTWN5N4D

Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
22
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
23
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
24
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
25
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
26
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
27
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
28
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
1N0Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
29
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
30
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
31

Seoul - Nami - Everland

Mã lịch tour:SELVER4N4D

Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
4N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
32
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
33
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
34
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
35

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
1N0Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
36
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
1N0Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
37
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
38
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
39
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
40
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
41
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
42
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
43
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
44
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
45
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
46
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
47
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
48
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
49
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
50
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
51
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
52
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
53
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
54
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
55
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
56
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
3N3Đ Đã khởi hành 2 khách 28 khách Đặt tour
57
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
58

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
59
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
60

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
61
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
62
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
63
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
64
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
2N2Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
65
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
66
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
67
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
68
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
69
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
70
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
71
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
72
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
73
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
74
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
75
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
1N0Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
76
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
77
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
78
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
79
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
80
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
81
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
82

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
1N0Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
83
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
1N0Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
84
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
85
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
86
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
87
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
88
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
89

Seoul - Nami - Everland

Mã lịch tour:SELVER4N4D

Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
4N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
90
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
91
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
92
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
93
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
94
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
95
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
96
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
97
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
98
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
99
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
100
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
101
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
102
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
103
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
104
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
3N3Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
105
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
106

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
107
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
108
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
109

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
3N2Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
110
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
111
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
112
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
113
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
2N2Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
114
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
115
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
116

Đảo Ngọc Đài Loan

Mã lịch tour:HPDTWN5N4D

Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
117
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
118
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
119
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
120
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
4N3Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
121
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
122
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
123
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
5N4Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
124
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
1N0Đ Đã khởi hành 0 khách 30 khách Đặt tour
125
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
126
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 8.800.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
127

Seoul - Nami - Everland

Mã lịch tour:SELVER4N4D

Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
4N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
128
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
129
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
130
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
131

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
1N0Đ 379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
132
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
133
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 9.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
134
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
135
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
136
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
137
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
138
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
4N4Đ 8.880.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
139
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
140
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
141
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
142
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
143
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
144
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
145
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
146
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
147
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
148
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
149
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
150
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
151
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
152
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
153
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
3N3Đ 1.379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
154
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 12.690.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
155

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
3N2Đ 6.880.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
156
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
157
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
158

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
3N2Đ 3.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
159
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
160
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
161
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
162
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
2N2Đ 1.279.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
163
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 8.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
164
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 11.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
165
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
166
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
167
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 24.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
168
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 24.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
169
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
170
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
171
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
172
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
173
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
174
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 13.990.000 ₫ 0 khách 10 khách
Đặt tour
175
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
176
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 8.800.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
177
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
178
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
179
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
180

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
1N0Đ 379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
181
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
182
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 9.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
183
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
184
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
185
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
186
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
187

Seoul - Nami - Everland

Mã lịch tour:SELVER4N4D

Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
4N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
188
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
189
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
190
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
191
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
192
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
193
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
194
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
195
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
196
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
197
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
198
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
199
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
200
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
201
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
202
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
3N3Đ 1.379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 6.880.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
2
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
3

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 3.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
4

Seoul - Nami - Everland

Mã lịch tour:SELVER4N4D

Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
4N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
5
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
6
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
7
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
8
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
2N2Đ 1.279.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
9
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 8.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
10

Đảo Ngọc Đài Loan

Mã lịch tour:HPDTWN5N4D

Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 9.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
11
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
12
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
13
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
4N4Đ 9.980.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
14
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
15
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
16
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
17
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
18
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
19
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 8.800.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
20
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
21
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
22
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
23

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
24
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
25
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
26
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
27
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
28
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
29
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
30
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
31
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
32
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
33
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
34
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
35
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
36
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
37
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
38
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
39
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
40
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
41
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
42
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
43
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
3N3Đ 1.379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
44
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
45

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 6.880.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
46
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
47
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
48

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 3.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
49

Seoul - Nami - Everland

Mã lịch tour:SELVER4N4D

Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
4N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
50
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
51
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
52
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
53
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
2N2Đ 1.279.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
54
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 8.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
55

Đảo Ngọc Đài Loan

Mã lịch tour:HPDTWN5N4D

Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 9.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
56
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
57
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
58
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
4N4Đ 9.980.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
59
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 24.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
60
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 24.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
61
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
62
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
63
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
64
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
65
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 13.990.000 ₫ 0 khách 16 khách
Đặt tour
66
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
67
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 8.800.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
68
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
69
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
70
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
71

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
72
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
73
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
74
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
75
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
76
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
77
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
78
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
79
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
80
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
81
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
82
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
83
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
84
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
85
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
86
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
87
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
88
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
89
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
90
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
91
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
92
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
3N3Đ 1.379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
93
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
94

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 6.880.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
95

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 6.880.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
96
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
97

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 3.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
98

Seoul - Nami - Everland

Mã lịch tour:SELVER4N4D

Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
4N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
99
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
100
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
101
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
102
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
2N2Đ 1.279.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
103
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 8.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
104

Đảo Ngọc Đài Loan

Mã lịch tour:HPDTWN5N4D

Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 9.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
105
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
106
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
107
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
4N4Đ 9.980.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
108
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 24.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
109
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 24.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
110
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
111
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
112
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
113
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
114
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 13.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
115
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
116
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 8.800.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
117
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
118
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
119
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
120

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
121
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
122
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
123
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
124
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
125
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
126
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
127
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
128
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
129
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
130
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
131
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
132
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
133
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
134
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
135
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
136
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
137
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
138
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
139
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
140
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
3N3Đ 1.679.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
141

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 6.880.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
142
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
143

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 3.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
144
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
145
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
146
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
147
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
2N2Đ 1.279.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
148
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 8.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
149
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 13.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
150
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 13.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
151

Đảo Ngọc Đài Loan

Mã lịch tour:HPDTWN5N4D

Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 9.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
152
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
153
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
154
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
4N4Đ 10.200.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
155
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
156
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
157
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
158
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
159
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
160
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
161
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
162
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
163

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
164
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
165
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
166
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
167
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
168
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
169
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
170
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
171
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
172
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
173
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
5N4Đ 3.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
174
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 2.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
175
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.400.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
176

SYDNEY – MELBOURNE

Mã lịch tour:0

Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
03
Tháng 1 - 2018
7N6Đ 61.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
177
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
178
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
4N3Đ 3.750.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
179
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
02
Tháng 1 - 2018
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
180

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

Mã lịch tour:HPDSIN3N2D

Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 6.880.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
181
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 2.850.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
182

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

Mã lịch tour:0

Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
3N2Đ 3.890.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
183
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
03
Tháng 1 - 2018
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
184
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
2N2Đ 1.539.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
185
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
3N3Đ 1.779.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
186
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
01
Tháng 1 - 2018
4N3Đ 8.900.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
187
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
01
Tháng 1 - 2018
4N3Đ 13.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
188
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
03
Tháng 1 - 2018
5N4Đ 3.950.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
189
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
04
Tháng 1 - 2018
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
190
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
191
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
01
Tháng 1 - 2018
2N2Đ 1.539.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
192
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
02
Tháng 1 - 2018
4N3Đ 13.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
193
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
03
Tháng 1 - 2018
5N4Đ 16.690.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
194
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
05
Tháng 1 - 2018
6N5Đ 5.250.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
195

Vũng Tàu

Mã lịch tour:0

Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 379.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
196
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
1N0Đ 449.000 ₫ 0 khách 30 khách
Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ Bảy
17
Tháng 2 - 2018
Thứ Tư
21
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
2
Chủ Nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ Năm
22
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 23.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
3
Chủ Nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ Năm
22
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 12.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
4
Thứ Hai
19
Tháng 2 - 2018
Thứ Sáu
23
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 23.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ Tư
07
Tháng 3 - 2018
Chủ Nhật
11
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
2
Thứ Sáu
09
Tháng 3 - 2018
Thứ Ba
13
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
3
Thứ Tư
14
Tháng 3 - 2018
Chủ Nhật
18
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
4
Thứ Sáu
16
Tháng 3 - 2018
Thứ Ba
20
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
5
Thứ Tư
21
Tháng 3 - 2018
Chủ Nhật
25
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
6
Thứ Sáu
23
Tháng 3 - 2018
Thứ Ba
27
Tháng 3 - 2018
4N4Đ 8.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour