HÀ NỘI- NINH BÌNH- SAPA- HẠ LONG –TUẦN CHÂU

Giá từ: 4.990.000 ₫

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Vận chuyển: Máy bay

Khách sạn:

Liên hệ công ty:

(+8428) 225 33990 – 225 33991 | Hotline: 098 323 1343

Nhân viên phụ trách

Ms Quỳnh - Điện thoại: 01655979223

Lịch khởi hành của chúng tôi về tour này

Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ Tư
01
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
2
Thứ Năm
02
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
3
Thứ Sáu
03
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
4
Thứ Bảy
04
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
5
Chủ Nhật
05
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
6
Thứ Hai
06
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
7
Thứ Ba
07
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
8
Thứ Tư
08
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
9
Thứ Năm
09
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
10
Thứ Sáu
10
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
11
Thứ Bảy
11
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
12
Chủ Nhật
12
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
13
Thứ Hai
13
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
14
Thứ Ba
14
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
15
Thứ Tư
15
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
16
Thứ Năm
16
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
17
Thứ Sáu
17
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
18
Thứ Bảy
18
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
6N5Đ Đã khởi hành 0 khách 20 khách Đặt tour
19
Chủ Nhật
19
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
20
Thứ Hai
20
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
21
Thứ Ba
21
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
22
Thứ Tư
22
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
23
Thứ Năm
23
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
24
Thứ Sáu
24
Tháng 11 - 2017
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
25
Thứ Bảy
25
Tháng 11 - 2017
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
26
Chủ Nhật
26
Tháng 11 - 2017
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
27
Thứ Hai
27
Tháng 11 - 2017
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
28
Thứ Ba
28
Tháng 11 - 2017
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
29
Thứ Tư
29
Tháng 11 - 2017
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
30
Thứ Năm
30
Tháng 11 - 2017
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ Sáu
01
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
2
Thứ Bảy
02
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
3
Chủ Nhật
03
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
4
Thứ Hai
04
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
5
Thứ Ba
05
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
6
Thứ Tư
06
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
7
Thứ Năm
07
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
8
Thứ Sáu
08
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
9
Thứ Bảy
09
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
10
Chủ Nhật
10
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
11
Thứ Hai
11
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
12
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
13
Thứ Ba
12
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
14
Thứ Tư
13
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
15
Thứ Năm
14
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
16
Thứ Sáu
15
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
17
Thứ Bảy
16
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
18
Chủ Nhật
17
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
19
Thứ Hai
18
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
20
Thứ Ba
19
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
21
Thứ Tư
20
Tháng 12 - 2017
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
22
Thứ Năm
21
Tháng 12 - 2017
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
23
Thứ Sáu
22
Tháng 12 - 2017
Thứ Tư
27
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
24
Thứ Bảy
23
Tháng 12 - 2017
Thứ Năm
28
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
25
Chủ Nhật
24
Tháng 12 - 2017
Thứ Sáu
29
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
26
Thứ Hai
25
Tháng 12 - 2017
Thứ Bảy
30
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
27
Thứ Ba
26
Tháng 12 - 2017
Chủ Nhật
31
Tháng 12 - 2017
6N5Đ 4.990.000 ₫ 0 khách 20 khách
Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối

Ngày 01
HappyDaysTravel

Đón khách Hà Nội- Ninh Bình- Bái Đính Tràng An


08h00: HDV đưa đoàn tại khách sạn khu vực phố cổ Hà Nội hoặc Nhà Hát Lớn Hà Nội khởi hành đi Ninh Bình.

Sau 2 giờ 30 phút đoàn đến khuôn viên chùa Bái Đính, bắt đầu thăm quan và lễ phật tại đây. Bái Đính – là tổ hợp kiến trúc phật giáo lớn nhất tại Việt Nam. Chùa Bái Đính đã xác lập nhiều kỷ lục: Khu chùa có diện tích rộng nhất Việt Nam: 107 ha. Điện thờ Tam Thế và Pháp Chủ có diện tích lên tới 1.000 m2. Tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á: Tượng Phật Tổ Như Lai nặng 100 tấn, ba pho Tam Thế mỗi pho nặng 50 tấn. Hai quả chuông lớn nhất Đông Nam Á: 36 và 27 tấn. Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam với 500 vị bằng đá cao khoảng 2 mét. Kỷ lục về số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam với 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ. Quý khách nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng.

Chiều: Ôtô đưa Quý khách ra khu trung tâm của khu du lịch sinh thái Tràng An, Quý khách xuống đò nhỏ đi thăm quan hệ thống hang động và các di tích trong khu du lịch như: Hang Địa Linh, Hang Tối, Hang Sáng, Hang Nấu Rượu, Hang Ba Giọt….và ba điểm di tích: Đền Trình, Đền Trần và Phủ Khổng.

16h30: Đoàn lên xe trở về Hà Nội.

Đoàn về khách sạn Hà Nội nhận phòng và nghỉ ngơi. Ăn tối tự túc và nghỉ đêm tại Hà Nội.

 

NGÀY 02
HappyDaysTravel

Du lịch Hà Nội - Sapa - thăm quan bản Cát Cát


06h45 – 7h00: Xe đón quý khách ti đim hn khi hành đi Sapa theo Đường cao tc Ni Bài Lào Cai.

Trên đường đi, Quý khách s được chiêm ngưỡng v đẹp ca núi rng Tây Bc vi nhng tha rung bc thang lp lánh trong ánh nng ban mai hay mt m trong sương ph. Quý khách dng chân, ngh ngơi 30 phút. Sau đó Quý khách tiếp tc lên xe khi hành đến Sapa.

12h30: Quý Khách có mt ti Sapa. Ăn trưa, Nhn phòng khách sn.

14h00: Quý khách đi b bt đầu hành trình khám phá bn làng Cát Cát - Shin Chi ca người HMông - do người Pháp phát hin và chn nơi đây làm khu ngh dưỡng cho các quan chc t đầu thế k XX.

Đến vi bn Cát Cát, du khách s được thăm bn làng Cát Cát, trm thy đin Cát Cát, thác nước Cát Cát, tìm hiu văn hóa, phong tc độc đáo ca người dân nơi đây vi ngh truyn thng như dt vi, chm tr bc, rèn nông c, tc kéo v,...Du khách vui chơi và chp hình lưu nim sau đó quay tr v khách sn.

Tc kéo v là mt biu hin rõ nét  trong văn hóa ca người Mông . H thường dùng t kéo cô dâu hay kéo v. Trong cuc sng mc dù đôi trai gái yêu nhau đắm đui, tng th tht cùng chung sng vi nhau c đời, lúc ly nhau tht cũng phi t chc kéo thì cô gái mi chu v nhà chng, không có cô gái nào t bước chân v nhà chng c, ý nghĩa chính ca vic kéo v th hin s danh giá ca người con gái qua ba nghĩa chính:

- Thứ nhất: Cô gái không b xã hi đánh giá thp hèn cam chu chạy theo con trai mt cách mù quáng h thp mình để hu h nhà trai.

- Thứ hai: Người con trai thc s cn ly cô gái làm v tht vi thiên chc ca người m mi t chc kéo v, th hin thái độ rõ ràng c th.

- Thứ ba: Tránh s đồn thi tai tiếng xu ca xã hi và s ngược đãi sau này ca ngườ

NGÀY 03
HappyDaysTravel

Du lịch Sapa – núi Hàm Rồng – Hà Nội


Sáng: Quý khách ăn sáng ti khách sn

 09h00: HDV đón Quý khách đi thăm quan núi Hàm Rng, vườn hoa nhân to quanh năm rc r các sc màu

-Thăm quan vườn Lan vi hàng trăm loài Lan khác nhau được công phu nuôi dưỡng bên nhng gc cây c th

- Thăm quan biệt th c ca Pháp được xây dng t non trăm năm trước

- Nhng vườn Đào, vườn Mn đang n hoa thm

-Sân chơi thú v vi 12 con Giáp trên núi Hàm Rng

- Sân Mây, Cng Tri 1,2 đim ngm toàn vn th trn Sapa xinh đẹp

-Hàng trăm nghìn loài hoa rc r khác nhau

Trưa: Quý khách v li khách sn, làm th tc tr phòng và dùng ba trưa nhà hàng.

Sau đó Quý khách ngh ngơi, chun b đồ đạc để lên xe v Hà Ni. HDV tin Quý khách lên xe v Hà Ni.

13h30: Quý Khách lên xe, tm bit Sapa, tr v Hà Ni. Trên đường đi, Quý Khách li mt ln na được chiêm ngưỡng v đẹp huyn diu ca núi rng Tây Bc.

19h00: Quý khách có mt ti Hà Ni. Quý khách tự do nghỉ ngơi tại khách sạn.

 

NGÀY 04
HappyDaysTravel

Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Đảo Tuần Châu


8h00-8h15: Xe và HDV Happy Days Travel đón quý khách ti Nhà hát Ln khi hành đi H Long. Trên đường đi quý khách s có thi gian ngh ngơi 30 phút ti Hi Dương.

12h00: Quý khách có mt ti bến tàu du lch Bãi Cháy H Long, HDV ca Happy Days Travel làm th tc cho Quý khách lên tàu bt đầu hành trình tham quan Vnh H Long. Quý khách ăn trưa trên tàu và tn mt chiêm ngưỡng v đẹp huyn bí ca Vnh H Long vi hàng ngàn hòn đảo ln nh khác nhau trong vòng 4 tiếng. Trên đường đi Quý Khách có cơ hội ngm nhìn làng chài trên vnh, ngm hòn Chó Đá, hòn Gà Chi, thăm động Thiên Cungmt trong nhng hang động đẹp nht ca vnh H Long.

16h30: Tàu quay lại bến Hạ Long, xe đưa Quý khách vào khách sạn nhận phòng, ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn Tuần Châu hoặc Hạ Long.

Buổi tối Quý khách tự do dạo chơi ngắm cảnh tại khu vui chơi giải trí Tuần Châu với các trò chơi vui nhộn, xiếc cá Heo, biểu diễn nhạc nước màu hiện đại (Chưa bao gồm trong giá tour).

 

 

NGÀY 05
HappyDaysTravel

Đảo Tuần Châu - Hà Nội – Tiễn khách


7h30- 8h30: Sau khi ăn sáng, Quý khách t do tham quan khu du lch đảo Tun Châu

11h30: Quý khách tr v khách sn ăn trưa, ngh ngơi. Sau đó Quý khách tr phòng lên xe tr v Hà Ni. Trên đường v quý khách dng chân ngh ti Hi Dương 30 phút.

17h00: V đến Hà Ni. Qúy khách tự do tại khách sạn, ngủ đêm tại khách sạn.

 

NGÀY 06
HappyDaysTravel

Thăm quan Hà Nội- tiễn khách


08h00: Qúy khách ăn sáng và trả phòng khách sạn trước 08h00.

08h00: Xe và HDV đón Quý khách tại khách sạn.

08h30: Quý khách vào thăm Lăng Ch Tch H Chí Minh - mt công trình kiến trúc có ý nghĩa chính tr to ln, th hin tình cm sâu sc ca nhân dân ta đối vi Bác, thăm nhà sàn Bác H, ao cá Bác H, thăm bo tàng H Chí Minh, chùa Mt Ct,

Đoàn tiếp tc đi thăm chùa Trn Quc nm cnh bên H Tây.

Quý khách đi thăm Văn Miếu - Quc T Giám. Văn Miếu - Quc T Giám là qun th di tích đa dng và phong phú hàng đầu ca thành ph Hà Ni, nm phía Nam kinh thành Thăng Long. Văn Miếu được xây dng tháng 10 năm 1070, th Khng T, các bc Hin triết ca Nho giáo và Tư nghip Quc T Giám Chu Văn An, người thy tiêu biu đạo cao, đức trng ca nn giáo dc Vit Nam. Năm 1076, nhà Quc T Giám được xây k sau Văn Miếu, ban đầu là nơi hc ca các Hoàng T, sau m rng thu nhn c các hc trò gii trong thiên h

12h00: Quý khách tr v nhà hàng trên ph c để ăn trưa.

14h00: Quý khách tiếp tc đi thăm Bo Tàng Dân Tc Hc hoc nhà tù Ha Lò. Cui cùng xe đưa quý khách thăm quan H Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Đền Ngc Sơn là cm di tích, thng cnh ni tiếng, là nim t hào ca người Hà Ni và nhân dân c nước khi hướng v Th đô.

15h30: Xe đưa Quý khách tr v khách sn, kết thúc chương trình thăm quan.

Cảm ơn Qúy khách.

 

Tour bao gồm:

Xe đưa đón có máy lạnh theo chương trình

Hướng dẫn viên tiếng anh và tiếng việt theo chương trình

Ăn trưa tại nhà hàng các bữa ăn đã đề cập trong chương trình tour

Khách sạn tiêu chuẩn 2 khách/ phòng tại Hà Nội- Hạ long- Sapa

Vé thắng cảnh các điểm trong chương trình

Vé đò Tràng An, xe điện Chùa Bái Đính, , vé Hà Nội 

Tour không bao gồm:

Đồ uống, vé vào khu vui chơi đảo Tuần Châu

Chi phí cá nhân và các chi phí nằm ngoài chương trình.