Du Lịch Hồng Kông- tết 2018

HONG KONG - KẾT HỢP TỰ DO MUA SẮM 3

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.690.000 ₫

HONG KONG - KẾT HỢP TỰ DO MUA SẮM 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
19.990.000 ₫

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
18.990.000 ₫

HONG KONG - KẾT HỢP TỰ DO MUA SẮM 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
16.990.000 ₫