Du lịch nước ngoài

BANGKOK - PATAYA

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

HONG KONG - KẾT HỢP TỰ DO MUA SẮM 3

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
14.690.000 ₫

HONG KONG - KẾT HỢP TỰ DO MUA SẮM 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
19.990.000 ₫

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
18.990.000 ₫

HONG KONG - KẾT HỢP TỰ DO MUA SẮM 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
16.990.000 ₫

Hong kong - Tự do mua sắm 4

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

HONGKONG- THẨM QUYẾN 5N4Đ 3

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
16.690.000 ₫

Hong kong - Tự do mua sắm 3

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.690.000 ₫

HONGKONG- THẨM QUYẾN 5N4Đ 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

Hong kong - Tự do mua sắm 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

Hong kong - Tự do mua sắm 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.690.000 ₫

HONGKONG- THẨM QUYẾN 5N4Đ 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.990.000 ₫

YANGON – BAGAN - KYAIKHTIYO – BAGO

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.900.000 ₫

DUBAI - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MẶT ĐẤT

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.500.000 ₫

SEOUL - NAMI - EVERLAND T3

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.990.000 ₫

SEOUL-NAMI-EVERLAND 4N4D

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.600.000 ₫

ĐÀI BẮC - CAO HÙNG -NAM ĐẦU -ĐÀI TRUNG (NOEL)

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
10.200.000 ₫

ĐẤT NƯỚC TRUNG HOA: ĐÀI LOAN- ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- NAM ĐẦU

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.880.000 ₫

ĐÀI BẮC - CAO HÙNG -NAM ĐẦU -ĐÀI TRUNG

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
9.980.000 ₫

DU LỊCH LIÊN TUYẾN 02 QUỐC GIA: SINGAPORE- MALAYSIA

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
8.800.000 ₫

CHIÊM NGƯỠNG KỲ QUAN THẾ GIỚI: QUẦN THỂ ANGKOR- THỦ ĐÔ PHNOMPENH

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Xe
3.750.000 ₫

ĐẤT NƯỚC CHÙA THÁP CAMBODIA: BIỂN VÀ ĐẢO

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: xe
3.750.000 ₫

TOKYO - NÚI PHÚ SĨ KHU DU LỊCH HAKONE - ĐẢO ODAIBA LÀNG VĂN HÓA OSHINO HAKKAI 4N3Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
24.890.000 ₫

TOKYO – NÚI PHÚ SĨ - KHU DU LỊCH HAKONE – ĐẢO ODAIBA - LÀNG VĂN HÓA OSHINO HAKKAI 4N3Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
24.890.000 ₫

TOKYO - HỒ ASHI - NÚI PHÚ SĨ - HAKONE NAGOYA -KYOTO -OSAKA - KANSAI 6N5Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
31.890.000 ₫

TOKYO - NÚI PHÚ SĨ KHU DU LỊCH HAKONE - ĐẢO ODAIBA LÀNG VĂN HÓA OSHINO HAKKAI 5N4Đ

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
25.890.000 ₫

SYDNEY – MELBOURNE

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
61.900.000 ₫

AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA - HOBBITON

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
53.900.000 ₫

SEOUL- JEJU - NAMI - LOTTE WORLD 5N4D

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
23.990.000 ₫

SEOUL- JEJU - NAMI - LOTTE WORLD

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
23.990.000 ₫

Du Ngoạn Đài Loan 5N4D

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
9.990.000 ₫

HONGKONG - THẨM QUYẾN 5N4D

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy Bay
13.990.000 ₫

Liên Tuyến Singapore - Indonesia - Malaysia

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
9.890.000 ₫

Singgapore - S.E.A Aquarium - Sentosa

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
6.880.000 ₫

Seoul - Nami - Everland

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

Đảo Ngọc Đài Loan

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy Bay
9.900.000 ₫

Hong Kong - Tự Do Mua Sắm

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy Bay
11.990.000 ₫

Bangkok - Pattaya

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
5.830.000 ₫