Du Lịch Hồng Kông

Hong kong - Tự do mua sắm 4

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

HONGKONG- THẨM QUYẾN 5N4Đ 3

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
16.690.000 ₫

Hong kong - Tự do mua sắm 3

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.690.000 ₫

HONGKONG- THẨM QUYẾN 5N4Đ 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
13.990.000 ₫

Hong kong - Tự do mua sắm 2

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

Hong kong - Tự do mua sắm 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.690.000 ₫

HONGKONG- THẨM QUYẾN 5N4Đ 1

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
11.990.000 ₫

HONGKONG - THẨM QUYẾN 5N4D

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Vận chuyển: Máy bay
12.990.000 ₫

Hong Kong - Tự Do Mua Sắm

 • Khách sạn:
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Vận chuyển: Máy Bay
11.990.000 ₫